Tóquio

Burson-Marsteller

Kojimachi Diamond Building, 5/F; 1 Kojimachi 4-chome; Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
MAP | http://www.b-m.co.jp
P +81.3.3264.6701
F +81.3.3234.9647
Shuri Fukunaga